Psykologonline.no tilbyr kognitiv terapi og e-terapi

På denne nettsiden kan du komme i kontakt med meg - enten for å få tips om selvhjelpsbøker, lese om kognitiv terapi, bestille time hos meg eller logge deg på for å få e-terapi. Målet med siden er å gjøre psykologisk behandling lett tilgjengelig for alle. Jeg driver ulike kurs, veiledning, kognitiv behandling og e-terapi.


Hva kan jeg hjelpe deg med ?

På mitt kontor der tilbyr jeg kognitiv terapi for følgende problemstillinger:
 • Generalisert angst (overveldende bekymringer)
 • Panikk angst
 • Sosial angst/sosial fobi
 • Tvangs tanker og tvangs handlinger
 • Lav selvtillit/dårlig selvfølelse
 • Depresjon
 • Spiseforstyrrelser (Bulimia Nervosa, Anorexia Nervosa og tvangsspising)
 • Søvn vansker
 • Stress/utbrenthet/ME
 • Individualsamtaler, parsamtaler og gruppeterapi
 • Kurs i mestring av angst, depresjon, søvn vansker, stress
I tillegg har jeg erfaring fra bedriftshelsetjeneste og rehabilitering tilbake til arbeidslivet. Jeg kan hjelpe deg med:
 • Oppfølging i sykemeldingsperioden din for å få deg tilbake i arbeid
 • Forelesninger eller kurs med fokus på krisehåndtering, konflikthåndtering, mobbing, og forebygging/behandling av stress/utbrenthet

Jeg har 2 årig videreutdanning i veiledning tatt i regi av Norsk Psykologforening. Jeg har erfaring med veiledning av:

 • Psykologer i spesialisering
 • Psykologer på lisens
 • Tverrfaglige team i førstelinje tjenesten

Ta kontakt med meg stella.ottesen@psykologonline.no eller mobil 91 88 91 32 for å bestille time.