Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en terapi form som i stor grad jobber med hvordan våre tanker, følelser og handlinger henger sammen.

Et eksempel kan være:
En kvinne kommer i terapi da hun opplever seg sliten i forbindelse med jobben sin. Hun sliter med å sove på natten, er konstant bekymret for å ikke gjøre det bra nok på jobben og har mange timer overtid i uken.

Vi begynner med å jobbe med hva det er hun tenker når hun sitter med arbeidet sitt. Ofte kommer det frem at det ikke er godt nok, og at hun burde eller skulle ha gjort det enda bedre. Hun har høye forventninger til seg selv og tror at andre har det også. Dette resulterer i tanker om at "hvis jeg ikke gjør dette perfekt, vi de andre syns jeg er dum eller ikke god nok for jobben".

Dette vil igjen føre til at hun blir følelsesmessig urolig, stresset og lei seg. Resultatet blir at hun jobber mye overtid, vurderer seg selv og sine prestasjoner negativt og får vansker med å sove på natten fordi hun tenker på alt hun burde og skulle ha gjort bedre.

Vi jobber konkret med tankene og følelsene, og ser på om det kanskje kan være andre måter å tenke på rundt det hun gjør. Vi jobber med forventninger til seg selv, hva hun tror (men ikke vet) hva andre tenker om henne og prøver å se på om det er andre måter å finne ut om arbeidet er godt nok.

Du kan lese mer på nettsiden til Norsk Kognitv Forening: www.kognitiv.no

Hva kan jeg hjelpe deg med ?